czwartek, 14 kwietnia 2011

Polecamy forum wad postawy skolioza

Forum wad postawy http://www.skolios.pl/ to znane wam już forum ale pod nową domeną.
Znajdziecie tam wszystko co związane z tematem skoliozy. Porady, szpitale, lekarze ortopedzi, fizjoterapeuci, FED,PNF. Gorsety, rentgeny.
Polecamy i już dziś odwiedź to forum http://www.skolios.pl/

poniedziałek, 11 kwietnia 2011

Rodzaje wad postawy
Rodzaje wad postawy
Wady PostawyPrawidłową postawą można nazwać taką postawę ciała, która zapewnia optymalną stabilność, wymaga minimalnego wysiłku mięśniowego do jej utrzymania w pionie oraz posiada warunki do optymalnego ułożenia narządów wewnętrznych(brak ucisków np. na płuca).

Prawidłowa postawa charakteryzuje się:

- prostym ustawieniem głowy
- fizjologicznymi wygięciami kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej i prostym kręgosłupem w płaszczyźnie czołowej
- dobrze wysklepioną klatką piersiową
- dobrze podpartą miednicą na głowach kości udowej
- prostymi kończynami dolnymi
- prawidłowo wysklepioną stopą

Postawa nieprawidłowa
, to wszelkie nieprawidłowości sposobu trzymania się w pozycji stojącej, a utrzymanie ciała w pionie wymaga wysiłku mięśni oraz zagraża przedwczesnemu zużyciu narządów ruchu..

Wady postawy mogą być różnorakiego pochodzenia:

wrodzone - krótsza noga, zaburzenia kostnienia, zanik mięśni, dodatkowe żebra, rozszczepy kręgów.
nabyte
- wywołane przebytymi chorobami np. krzywice, porażenie mięśni
- nawykowe - na skutek zaburzenia nawyku prawidłowej postawy.
- są też wady o nieznanej przyczynie, są to niektóre skoliozy.

Najczęstsze wady postawy to:
- wady kręgosłupa
- wady klatki piersiowej
- wady kończyn dolnych
- wady stóp

Wady klatki piersiowej:
Klatka tzw. szewska (lejkowata)- jest następstwem wrodzonego zaburzenia rozwoju przepony lub też nieproporcjonalnego rozrostu chrząstek żebrowych. Charakteryzuje się lejkowatym zapadnięciem dolnej części mostka i przylegających odcinków żeber.
klatka tzw. kurza - cechuje ją zniekształceniem mostka, który tworzy silne uwypuklenia do przodu. Są to najczęściej wady rozwojowe powstałe na skutek przebytej krzywicy.

Do najczęściej występujących wad wśród dzieci i młodzieży należą wady kręgosłupa. Są to skrzywienia kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej czyli:
- plecy okrągłe
- plecy wklęsłe
- okrągło-wklęsłe
- plecy płaskie -czyli brak fizjologicznego wygięcia kręgosłupa

PLECY OKRĄGŁE

Wada występuje u ok.6% sześciolatków i około 10% dziesięciolatków. Charakteryzuje się ona zwiększonym wygięciem kręgosłupa ku tyłowi w odcinku piersiowym. Dziecko takie ma głowę i barki wysunięte do przodu, łopatki odstające. Potocznie mówi się o takim dziecku, że się garbi. Wada ta może mieć charakter przejściowy, przyczynami najczęściej są zmęczenie dziecka, pozostającego w czasie dnia zbyt długo w pozycji siedzącej, zwłaszcza gdy kształt i wysokość stołu i krzesła czy ławki szkolnej są nieodpowiednie. Inne przyczyny to: osłabienie po chorobie, słaby wzrok, chęć ukrycia przez dziewczynki rozwijających się piersi, nadmierna w stosunku do rówieśników wysokość ciała, słaby garnitur mięśniowy- otyłość itp. W plecach okrągłych obserwuje się nadmiernie rozciągnięte mięśnie kręgosłupa i przykurczone mięśnie klatki piersiowej.

Przy plecach płaskich brak fizjologicznych wygięć kręgosłupa powoduje wypadnięcie funkcji amortyzacyjnej kręgosłupa. Poszczególne elementy kręgosłupa ulegają przeciążeniu i prowadzą do zmian zwyrodnieniowych. Pojemność i ruchomość klatki piersiowej jest upośledzona.

Skrzywienia w płaszczyźnie złożonej to skoliozy.


Takie zniekształcenie kręgosłupa może doprowadzić do zaburzeń w układzie krążenia, w układzie oddechowym i innych narządach. Skoliozy zdarzają się kilkakrotnie częściej u dziewcząt niż u chłopców. Mówiąc o przyczynach skoliozy należy wyodrębnić dwie zasadnicze grupy, czynnościową i strukturalną.
Ta pierwsza posiada przyczyny w widocznych wadach np. nierówne kończyny dolne, ból powodujący odruchowe skrzywienie. Wady, które powstały z grupy czynnościowej można zupełnie usunąć likwidując przyczynę i wzmacniając mięśnie kształtujące postawę. Drugą grupę cechują zmiany, które utrwaliły się w budowie kręgosłupa i tułowia (krzywice klatki piersiowej, porażenia, niedowład mięśni). Przyczyny tego stanu mogą być wrodzone i trudne do całkowitego usunięcia.

Skolioza nie leczona powoduje wiele powikłań i następstw niekorzystnych w działaniu różnych narządów wewnętrznych np. uciska jedno płuco, wyłączając je z procesu oddychania. Taka sytuacja może doprowadzić do niewydolności oddechowej, do przerostu prawego przedsionka i prawej komory serca i zaburzeń układu krążenia. Mogą też wystąpić różne objawy ze strony układu nerwowego poprzez uciskanie kręgów na korzenie nerwowe powodując bóle korzeniowe i nerwów międzyżebrowych. Wszystkie skoliozy, muszą być leczone ponieważ mogą powodować wadliwe funkcjonowanie organizmu.


Wady kończyn dolnych i stóp.
Wady kończyn dolnych i stóp są niejednokrotnie przyczyną wielu wad postawy tułowia. Należy pamiętać, że nogi są podstawą całego ciała i utrzymują jego ciężar. Zatem należy dbać z wielką troską o prawidłową higienę w szczególności stóp (dobrze dobrane obuwie), a także o wypoczynek dla całych nóg.

Podstawowymi wadami kończyn dolnych są:

płaskostopie, kolana koślawe - popularne iksy i kolana szpotawe - nogi dżokeja. Należy pamiętać, że w pewnych okresach życia dziecka takie nieprawidłowości są typową prawidłowością rozwojową. Zdrowy noworodek ma kończyny szpotawe, zaś w drugim roku życia szpotawość zanika i stopniowo przechodzi w fizjologiczną kość charakterystyczną u dziecka do lat 8.

Zmiany rozwojowe dotyczą również stopy dziecka.
Stopa małego dziecka ma obfitą podściółkę tłuszczową, mięśnie wysklepiające stopę są bardzo słabe. Trudno mówić o płaskostopiu u dziecka do 4-5 roku życia. W tym czasie należy zwrócić szczególną uwagę na kość pięty i jej ustawieniu w stosunku do całej nogi aby sprawdzić czy niema przypadku koślawości pięty.
Jeżeli budowa stopy budzi niepokój, należy zwrócić się do lekarza najlepiej ortopedy.

Skolioza wczesnodziecięca
Wady PostawyCo to jest skolioza wczesnodziecięca?


Skolioza wczesnodziecięca dotyczy dzieci w wieku poniżej 3 lat i charakteryzuje się powstaniem nieprawidłowego skrzywienia bocznego kręgosłupa. To skrzywienie kręgosłupa powoduje wygięcie go w lewo lub w prawo, w kształcie S lub C.

Skolioza wczesnodziecięca częściej występuje chłopców niż dziewczynek.
W większości przypadków ustępuje ona samoistnie, ale w niektórych przypadkach może prowadzić do bardziej poważnych deformacji.
Leczenie skoliozy u noworodków może obejmować obserwację , fizykoterapię, leczenie gorsetami a także w rzadkich przypadkach leczenie operacyjne.

Kilka podstawowych faktów na temat skoliozy niemowląt:

- ze skoliozą mamy do czynienia ,gdy obecność bocznego skrzywienia kręgosłupa wynosi > 10 stopni odchylenia od prostej,
- u większość dzieci, zaburzenia pionu kręgosłupa powstają w pierwszych 6 miesiącach życia ,
- wczesnodziecięca skolioza występuje rzadko, stanowiąc mniej niż 1% wszystkich przypadków skoliozy idiopatycznej,
- skolioza wczesnodziecięca jest bardziej powszechna w Europie niż w USA,
- z nieznanych powodów, skrzywienie kręgosłupa ma tendencję skrzywienia w lewo u dzieci ze skoliozą.
- u dziewcząt u których rozwinęła się skolioza o skrzywieniu prawostronnym mamy do czynienia z gorszymi rokowaniami niż u innych dzieci,
- chociaż istnieje wiele rodzajów skoliozy, których etiologia powstania jest dobrze znana to skoliozy wczesnodziecięce uznane są za idiopatyczne , co oznacza ,że przyczyny jej powstania są w większości nieznane,
- z obserwacji zauważono , że dzieci u których rozwój skoliozy nastąpił przed wiekiem 5 lat są bardziej narażone na zaburzenia krążenia w dzieciństwie,
- dzieci z bocznym idiopatycznym skrzywieniem kręgosłupa zazwyczaj nie odczuwają żadnych bóli z tego powodu.

Co jest przyczyną skoliozy wczesnodziecięcej?

Jak już wcześniej wspomniano, dokładna przyczyna powstania skoliozy u noworodków nie jest znana.
Jednak znaczna ilość badań medycznych, nad zrozumieniem skoliozy doprowadziła do rozwoju dwóch głównych hipotez, w jaki sposób stan ten może być spowodowany.
Znaleziono dowody sugerujące, że wewnątrzmaciczne formowania mogą być odpowiedzialne za rozwój skoliozy u noworodków.
Nieprawidłowe ciśnienie wywierane przez ścianki macicy na jednej stronie płodu ciała lub nieprawidłowe położenie płodu w macicy może być powodem nieprawidłowości wzrostu kręgosłupa.
Druga teoria sugeruje, że po urodzeniu wywierane są naciski zewnętrzne na kręgosłup po porodzie, być może ze względu na to iż dziecko głównie umieszczone jest w pozycji leżenia na plecach w łóżeczku.
To może tłumaczyć większą częstość występowania skolioz wczesnodziecięcych w Europie, gdzie dzieci są tradycyjnie częściej umieszczane w łóżeczkach na plecach, a mniej w leżeniu na brzuchu, w porównaniu do Ameryki Północnej.
Jednak kilka lat temu American Academy of Pediatrics (AAP) ogłosiła oficjalne zalecenia, że noworodki powinny być umieszczone na plecach podczas snu , z powodu badań naukowych sugerujących, że możliwe jest poprzez leżakowanie noworodka na brzuchu wystąpienie schorzenia układu oddechowego.
Obecnie główną hipotezą przyczyny powstania skoliozy u noworodków jest to, że dziedziczona jest ona genetycznie. Chociaż dokładne zbadanie genów, które mogą być zaangażowane w rozwój skoliozy wczesnodziecięcej nie zostało jeszcze określone.

Pierwsza diagnoza skoliozy wczesnodziecięcej?


Wczesnodziecięca skolioza jest zwykle po raz pierwszy wykryta w pierwszych 6 miesiącach życia podczas standardowego badania przedmiotowego przez lekarza pediatrę, czy też zauważone przez rodziców dziecka.
Gdy istnieje podejrzenie skoliozy, potrzebny jest dokładne badanie neurologiczne, jak również badanie ustawienia głowy, pleców i kończyn.
Badanie neurologiczne powinno nas utwierdzić że rdzeń kręgowy nie jest zagrożony przez inną jednostkę chorobową.
Rezonans magnetyczny kręgosłupa, oraz zaawansowane techniki obrazowania radiologicznego, są niezbędne, aby potwierdzić wyniki badania neurologicznego i wykluczyć inne potencjalne przyczyny skoliozy.
Konieczne często też jest badanie rentgenowskie które pozwala na bardziej precyzyjny pomiar stopnia skrzywienia. Jak wspomniano wcześniej, wymaga to obecności skrzywienia o kącie co najmniej 10 stopni, mierzona metodą Cobba.

Jakie są rokowania?

Decyzja dotycząca rodzaju leczenia skolioz wczesnodziecięcych zależy głównie od stopnia skrzywienie kręgosłupa i prawdopodobieństwa ,że krzywizna ulegnie powiększeniu w przyszłości.
Przy łagodnych skrzywieniach (10-25 stopni) bardzo często leczenie ogranicza się do zachowawczego i obserwacji.
Należy regularnie kontrolować je u ortopedy, który będzie monitorować możliwość rozwoju skrzywienia na podstawie badań.
Wizyty należy kontynuować nawet w wieku dojrzewania.
Dzieci z umiarkowanym i dużym skrzywieniem mają większe zagrożenie dalszej progresji skrzywienia dlatego często wymagają unieruchomienia i leczenia.

Leczenie
Leczenie stałym gorsetem gipsowym wymaga ciągłego co 6 do 12 tygodni zastosowanie nowych gipsów, poprzez ta metodą próbujemy sposób stopniowo skorygować skrzywienie. Gorset taki głównie wykonany jest z gipsu lub z włókna szklanego i jest zakładany na sali operacyjnej w znieczuleniu ogólnym, co oznacza, że nasze dziecko będzie uśpione na czas aplikacji gorsetu, aby go nie denerwować a także aby nie odczuwało dyskomfortu związanego z jego zakładaniem lub dyskomfort doświadczenia.

przykład gorsetu stałego gipsowego
darmowy hosting obrazkówKorektę kręgosłupa osiąga się zazwyczaj o około 18 miesiąca życia. W okresie późniejszym wymagane jest leczenie uzupełniające w postaci innych typów gorsetów, które są potrzebne do utrzymania korekty. Poza kąpielą gorset jest do noszenia przez cały czas, zwykle od 2 do 3 lat, po czym następuje odstawienie gorsetu, pod warunkiem korekty krzywizny została zachowana. Możliwe że po odstawieniu gorsetu może skrzywienie powracać co wymagać ponownego w pełnym wymiarze godzin leczenia gorsetem ,gdy skrzywienie mimo to nadal będzie postępować uzasadniona wtedy jest forma leczenia operacyjnego.
Opcje leczenia chirurgicznego jest zwykle taka same dla niemowląt a także młodych ze skoliozą idiopatyczną. Operacja może być wykonana z użyciem oprzyrządowania, prętów tytanowych które dołączone do kręgosłupa mają zadanie utrzymania krzywej korekcji lub metoda w której dwa lub więcej kręgów są spojone z mostów wykonanych z kości wraz przeszczepami kostnymi. Operacje mogą być wykonywane z dojścia tylnego, w którym operacja jest wykonywana poprzez cięcie przez plecy, lub też z przedniego, które wymaga wykonania otworu w ścianie klatki piersiowej w celu dosięgnięcia do przedniej części kręgosłupa. Ze względu na stabilność i efektywność implantów stosowanych w operacjach kręgosłupa w dzisiejszych czasach pacjenci mogą być ruchomi następnego dnia po jego operacji a hospitalizacja trwa na ogół poniżej 1 tygodnia.

Trudności w leczeniu niemowląt


Leczenie przy użyciu gorsetów stałych gipsowych może być trudnym zadaniem dla niemowląt i ich rodziców. Leczenie chirurgiczne w tak młodym wieku, w razie potrzeby, może wydawać się nieco trudne i skomplikowane a także ryzykowne , jednak badania wykazały, że różnego typu zabiegi stosowane w skoliozach wczesnodziecięcych są zazwyczaj bardzo skuteczne. Zdecydowana większość dzieci dorasta bez ograniczeń życia codziennego, od prostych gier na świeżym powietrzu do rywalizacji sportowej. Tak więc, pomimo trudnych przeszkód już w dzieciństwie, z leczeniem dziecka można spodziewać się prowadzenia normalnego, zdrowego i aktywnego trybu życia.
zródło www.columbiaortho.org, www.srs.org,
art. pochodzi z forum www.skolioza.xaa.pl

Klatka piersiowa szewskaKlatka piersiowa Szewska(Lejkowata)
Klatka piersiowa lejkowata - określana jest również jako szewska(pectus infundibiliforme ).

Etiologia jej powstawania nie jest dokładnie ustalona .

Uważa się, że wada ta nie wykazuje uwarunkowań genetycznych i dotyczy 0,4 % dzieci w wieku szkolnym. Zwiększoną częstość obserwuje się u dzieci z zespołem Marfana.

Klatka piersiowa lejkowata może być spowodowana także ściągającymi bliznami po procesach zapalnych, krzywicą. Gdy wada ta jest wrodzona, to występuje jako następstwo wrodzonego zaburzenia rozwoju przepony lub też nieproporcjonalnego rozrostu chrząstek żebrowych w stosunku do jej elementów .

Charakteryzuje się lejkowatym zapadnięciem dolnej części mostka i przylegających dolnych części żeber w kierunku kręgosłupa. 


Jeżeli dno „lejka” wpada ściśle w linii środkowej, zmiany są symetryczne, jeżeli przesunięte jest w lewo lub w prawo od linii środkowej to zmiany są asymetryczne. Postacie niesymetryczne są bardziej rozległe i płaskie. Szczyt lejkowatego zagłębienia przypada zawsze na wysokości połączenia wyrostka mieczykowatego z trzonem mostka. Żebra od III do IX ulegają kątowemu załamaniu po obu stronach mostka, tworząc niejako dwa garby .

Zniekształcenie może być tak duże ,że mostek może stykać się z kręgosłupem.
Żebra w tylnych odcinkach przebiegają poziomo, a w bocznych i przednich kierowane są nadmiernie ku tyłowi.

Na skutek przemieszczenia mostka i żeber ku tyłowi dochodzi do zmniejszenia pojemności życiowej płuc i zaburzeń krążeniowo-oddechowych. Zmiany te są częstą przyczyną nawracających zapaleń oskrzeli i płuc, duszności,
szybkiego męczenia się.
U dzieci starszych dominują zaburzenia w układzie krążenia.Objawy

Chorzy mają także wadliwą postawę, najczęściej wadom klatki piersiowej towarzyszy wysunięta do przodu głowa, opadające i wysunięte do przodu barki, odstające łopatki, niekiedy kifoskolioza i wypukły brzuch.
Mają także wadliwą postawę, najczęściej wadom klatki piersiowej towarzyszy wysunięta do przodu głowa, opadające i wysunięte do przodu barki, odstające łopatki, niekiedy kifoskolioza i wypukły brzuch.


Zabieg operacyjny
Według Ravitcha wada ta występuje z częstością 1: 300 do 1:400 osób.
W 5% przypadków występuje rodzinnie, a czasami towarzyszą jej inne wady takie jak wady serca, aorty, soczewki, stawów, podniebienie gotyckie (jak np. zespół Marfana). Najczęściej występuje niezależnie od innych wad i bez związku z chorobami w rodzinie.

Istotą choroby jest zagłębienie w dolnej części mostka z towarzyszącym nieprawidłowym ustawieniem przyczepiających się żeber. Zagłębienie to powoduje przemieszczenie serca na lewo, gdyż nie znajduje ono wystarczająco dużo miejsca za mostkiem.

Często zagłębieniu temu towarzyszy płaskość budowy ściany klatki oraz w 20-50% przypadków sklioza kręgosłupa.

Wskazaniem do operacji korekcyjnej klatki piersiowej są dolegliwości ze strony układu oddechowego – męczliwość, mniejsza tolerancja wysiłku, częste bóle w klatce piersiowej, które mogą się pojawić w różnym wieku (w późniejszym wieku opisywane są niewydolność krążenia i migotanie przedsionków).
Najczęściej wskazaniem do operacji jest wzgląd kosmetyczny – w 75% przypadków.
Niemniej brak dolegliwości w danym wieku, nie wyklucza ich wystąpienia w późniejszym wieku.

Nie ma żadnych dowodów, że rehabilitacja lub ćwiczenia fizyczne mogą zahamować rozwój wady lub ją wyleczyć.

Istotą leczenia operacyjnego, jest wycięcie zniekształconych fragmentów chrząstek żeber, złamanie mostka i ustabilizowanie w nowym ustawieniu poprzez ponowne, ścisłe przyszycie obwodowych odcinków żeber do mostka.

Optymalny wiek do operacji to 7 do 18 lat. 
Wada narasta z wiekiem w okresie szybkiego wzrostu i niewielkie zagłębienie u małego dziecka jest znacznie większe u starszego.
Lepsze wyniki można uzyskać u pacjentów, u których nie ma zakończonego procesu kostnienia.

Ćwiczenia na siłowni a skolioza?

Naszym zdaniem, osoba mająca skoliozę powyżej 20° wg. Cobba kategorycznie powinna odpuścić sobie zabawę w tego rodzaju sporty.
a także osoby, które nie mają zakończonego procesu kostnienia.


Używając dodatkowych obciążeń podczas ćwiczeń przy jednakowym braku skorygowania wady postawy doprowadzamy do wystąpienia nieprawidłowych obciążeń na nasz kręgosłup, co za tym idzie utrwalanie naszej wady.

Domeną ćwiczących siłowo jest także brak solidnej( a często zupełny brak) rozgrzewki i rozciągania a jak wiadomo niedostateczne rozciąganie mięśni powoduję jego skrócenie.
Przed ćwiczeniami siłowymi stretching (zwłaszcza mając skoliozę) ma kluczowe zadanie, o rozciąganiu pamiętaj także po zakończeniu ćwiczeń na siłowni i wykonuj je analogicznie jak przed ćwiczeniami.

darmowy hosting obrazków
Ze skoliozą można trenować i naprawdę osiągnąć niezłe rezultaty w rozbudowie sylwetki.
Podczas ćwiczeń na siłowni wykonujecie rozciąganie mięśni, ścięgien i mobilizujecie cały swój aparat ruchowy.
Jest wiele przeróżnych ćwiczeń na poszczególne partie mięśniowe które nie koniecznie muszą obciążać nasz kręgosłup.

Musisz wyeliminować ćwiczenia obciążające kręgosłup w osiowo, typu podrzuty sztangi stojąc, martwe ciągi(osobiście patrząc na technikę
wykonywania tego ćw. nawet u osób z "prostym kręgosłupem" łapię się za głowę).
Unikaj także ciężkich wyciskań ze sztangą siedząc czy też wyciskań hantli z dużym ciężarem siedząc. 

darmowy hosting obrazków
darmowy hosting obrazków
W kulturystyce jak i ćw. siłowych modne są podejścia wymuszone, zarzucanie ciężaru , podejścia na bezdechu - tego się wystrzegaj.

Nie ćwicz w sali bez luster, cały czas koryguj swoją sylwetkę w lustrze analizując poprawną technikę wykonania.

darmowy hosting obrazków


Nie rezygnuj z prawidłowej techniki wykonania ćwiczenia celem podnoszenia większego ciężaru.
Ćwicząc kontroluj mięśnie posturalne obserwuj swój brzuch, który ma być napięty .
Nie bierz przykładu z "siłownianych pakerów i ich porad" Ty masz problem ze swoim kręgosłupem i ćwiczysz dla siebie nie dla innych.
Pamiętaj o prawidłowym oddychaniu podczas ćwiczeń, nie ćwicz na bezdechu.
W początkowej fazie rozpoczęcia ćwiczeń siłowych rób kontrolne badania rtg a także sam obserwuj swoje ciało, czy wada się nie pogłębia, jeśli tak odłóż hantle.

wskazanym dodatkiem będzie także basen i masaże.

Siłownia z głową wcale nie jest taka zła, na pewno lepsza od leżenia w fotelu i grania na komputerzeźródło www.skolioza.xaa.pl

 Metoda FED (Dynamic and Tridimensional Therapy of Scoliosis)

Dotychczas w piśmiennictwie przedstawiano, że sposób zastosowanego leczenia zależy od przyczyny i wielkości skrzywienia oraz wieku pacjenta. Nadal w wielu ośrodkach w kraju panuje pogląd, że cel leczenia bezoperacyjnego sprowadza się do zatrzymania postępu deformacji, a nie jej korekcji.
Jest to stwierdzenie nieprawdziwe.

Wieloletnie doświadczenia w stosowaniu metody prof. Sastre pokazują, że nawet bezoperacyjnie można doprowadzić do znacznego zmniejszenia deformacji a nawet jej całkowitej korekcji.
Stosując metodę FED prof. Sastre  można bezoperacyjnie leczyć skoliozy nawet powyżej 25 stopni.
Metoda ta wprowadza całkiem nową jakość w pracy ze zniekształceniami kręgosłupa u dzieci i młodzieży.

Pracę nad swoją metodą profesor Sastre rozpoczął w latach 80. Prowadząc badania m.in.na królikach, u których wywoływał skoliozy,  szukał skutecznych sposobów na przywrócenie prawidłowej geometrii kręgosłupa.

Po kilku latach pacy stworzył system ćwiczeń, który poprzez odpowiednie ustawienie ciała pacjenta i ruch -  a przez to wpływanie na układ mięśniowy i kostny oraz prowokowanie odruchów mięśniowo - nerwowych - pozwala na niwelowanie zmian w układzie kręgów.  Przez następne
kilkanaście lat prof. Sastre prowadził badania nad skutecznością metody, jednocześnie ją doskonaląc.
Rezultaty pracy przeszły nawet jego oczekiwania. Poprzez odpowiedni dobrane ćwiczenia, wykonywane  wyizolowanych pozycjach, wymusza
się prostowanie kręgosłupa oraz jego kont rotację.


Pierwsze efekty widać już po kilku tygodniach ćwiczeń
W leczeniu duże znaczenie ma „wiek kostny”.
Im niższy  - tym lepiej.
Jednocześnie prof. Sastre pracował nad korygowaniem skrzywień powyżej 25 stopni.

Dotychczas panowało przekonanie, że takie zmiany można leczyć jedynie operacyjnie poprzez wstawianie metalowych prętów przykręcanych do kręgosłupa.
Pręty wprawdzie prostują kręgosłup, ale także usztywniają go – pacjent pomimo zatrzymania skrzywienia nigdy nie wracał już do pełnej sprawności.

Badania prowadzone w Barcelonie pokazały, że również praca z takimi zmianami może prowadzić do niemal pełnego wyleczenia. W rehabilitacji tak dużych zmian wykorzystywane jest specjalnie zaprojektowane do tego celu urządzenie „FED system”
/od słów . Fixation, Elongation, Derotation/, które w odpowiedni sposób rozciąga i naciska na kręgosłup i powoduje zmiany w układzie kostno  - mięśniowym.
Początkowo urządzenie stanowiła rama z kilkoma wysięgnikami obecnie naciski ramion kontroluje
komputer i dobiera do każdego pacjenta indywidualnie.

Zastosowanie urządzenia skonstruowanego przez profesora Sastre wprowadziło nową jakość w leczenie i rehabilitację skrzywień kręgosłupa.

Program zawiera ćwiczenia korekcyjne, hiperkorekcyjne, autokorekcyjne, uelastyczniające, mięśniowe, rozluźniające i oddechowe.
Poprzez prawidłowe pozycje ułożeniowe, dobór ćwiczeń, oddech a przede wszystkim systematykę dążymy do całkowitego cofnięcia się wady.

Metoda ta znalazła zastosowanie w leczeniu skolioz jednołukowych, dwułukowych i mieszanych, a także przy leczeniu wad postawy typu: plecy płaskie, okrągłe, wklęsłe, okrągło-wklęsłe.
Może być stosowana u małych dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych.

Przedstawiana przez nas metoda rehabilitacji profesora Sastre wprowadzona została w Polsce przez profesora Zbigniewa Śliwińskiego – krajowego konsultanta w dziedzinie fizjoterapii.


W księgarniach dostępna jest książka o tej metodzie "Terapia skolioz metodą FED" pod redakcją prof. Zbigniewa Śliwińskiego


Zalety Metody
System, metoda, postępowanie zachowawcze, takie jak Metoda FED, okazuje się bardzo opłacalnym, zarówno dla jednostki, jak i dla społeczeństwa, ponieważ oszczędza osobom dotkniętym skrzywieniami kręgosłupa cierpień, komplikacji zdrowotnych, strat spowodowanych nieobecnością w pracy a przede wszystkim zwiększa ich potencjał życiowy, spodziewany okres życia, znacznie poprawiając jego jakość, zapobiegając operacjom i implantacji materiałów obcych dla organizmu.

Wczesna diagnoza i leczenie Metodą FED podczas okresu wzrostu u dziecka są działaniami logicznymi i rozsądnymi, które korygują skrzywienia kręgosłupa i pozwalają uniknąć późniejszych komplikacji osobistych, społecznych i ekonomicznych w przyszłości dzieci.

Metoda FED modyfikuje strukturę tkanek podczas okresu wzrostu pacjenta, korygując zmiany w ułożeniu kręgów, żeber i dysków a także w chrząstce, mięśniach, systemie naczyniowym i świadomości ortostatycznej, normalizując lub poprawiając kontrolę postawy.

Zewnętrzne siły wytwarzane podczas stosowania Metody FED oddziałują na struktury wzrostu kręgów i żeber, zatrzymując asymetryczny rozwój kości ,a także zapobiegając zmianom w tkankach miękkich i sieci sensoryczno-motorycznej, a zarazem stymulując i wspierając rozwój tkanek i funkcji ograniczonych poprzez działanie tych samych czynników które wywołują asymetrie.

Stosowanie Metody FED przyspiesza proces uświadomienia sobie przez pacjenta wad swojej postawy i świadomą korekcję skrzywień, w przypadku skolioz, kifoz i lordoz.

Metoda FED pozwala uniknąć niewolniczego zaangażowania terapeuty w nauczanie lub autokorekcję pacjenta dotkniętego skrzywieniem kręgosłupa.
Dzięki leczeniu z wykorzystaniem Jednostki FED, można zastosować na skrzywiony kręgosłup siłę korygującą działającą w kierunku przeciwnym i o wyższej wartości niż siła deformująca. Poziom takiej siły trudno osiągnąć dzięki jakiemukolwiek innemu leczeniu.

Metoda FED jest prosta w zastosowaniu w porównaniu z metodami z innych epok, a nawet z epoki współczesnej: odlewy gipsowe, gorsety, rozciąganie itp.

W przypadku wyjątkowo progresywnych i niestabilnych skrzywień kręgosłupa, Metoda FED pozwala na zastosowanie poza właściwymi tylko dla niej sesjami terapeutycznymi, także systemów ortope dycznych, które uzupełniają i poprawiająjej skuteczność.
W przypadku objawowych skrzywień kręgosłupa, stosowanie Metody FED zmniejsza objawy, szczególnie ból, sztywność, niestabilność, zarówno u dzieci jak i dorosłych.
Fakt ten pozwala uniknąć leczenia farmakologicznego, które z drugiej strony jest nieskuteczne, bowiem nie przeciwdziała przyczynie schorzenia.


Metoda FED, odpowiednio wcześnie zastosowana, koryguje kręgosłup dotknięty postępującym skrzywieniem podczas okresu jego rozwoju i pozwala ograniczyć konieczność chirurgii do przypadków wyjątkowych. W najgorszym razie ułatwia działanie chirurgowi, w przypadkach, które nie kwalifikują się do żadnego leczenia poza operacyjnym, zgodnie z kryteriami ustalonymi przez ekspertów.
źródło zdjęć sastre-roca.com/fedmethod.html
tekst leczenieskolioz.prv.pl
www.skolioza-stop.pl


artykuł pobrano z www.skolioza.xaa.pl